Autori

Sibila Petlevski

Sibila Petlevski je hrvatsku poeziju u više navrata uspjela obogatiti svojom, sada već prepoznatljivom i kritički valoriziranom poetikom, koja na najbolji način pokazuje dosege i ograničenja poezije koja nastaje u suvremenom području kasnog modernizma. A to je područje koje istodobno prima i odbija odrednice i izvedenice koje se naslanjaju na post-modernizam kao suvremenu aglomeraciju disparatnih poetika i shvaćanja poezije, pa i suvremene umjetnosti u cjelini.

http://steroid-pharm.com

www.cialis-viagra.com.ua

Был найден мной полезный сайт на тематику Авана 100 https://pills24.com.ua